opdrachtgevers

 

 

 

 

U kent de waarde van effectieve communicatie voor uw organisatie. Van uw communicatieafdeling verwacht u dat deze u adviseert bij strategische vraagstukken én zorgt voor effectieve uitvoering. Heeft u op dit moment de juiste kennis of mensen niet in huis? Ik ben gesprekspartner voor communicatie op alle niveaus in uw organisatie en werk graag mee aan de uitvoering. Ik zet communicatie op een eerlijke, professionele en vooral verbindende manier in. Als ik een opdracht afrond, staat er een structuur voor communicatie. Passend bij uw organisatiestrategie. U hebt een uitvoerbaar communicatieplan op basis van uw organisatiedoelen en uw medewerkers hebben geleerd hoe zij communicatie zinvol toepassen in uw organisatie.

 

 

 

 


Interim/ vervangen (en werven) hoofd communicatie of communicatieadviseur
Begeleiden communicatiemedewerkers in de ontwikkeling naar strategisch adviseur
(Interne) communicatie bij reorganisaties en fusies Ontwikkelen intranet of internet
Ontwikkelen huisstijl Projectleiding/ uitvoering communicatieprojecten Tekstproducties

 

 

Richard Rodgersstraat 4 │ 3543 CN UTRECHT │M 06 – 40 35 50 19 │ T  030 – 274 60 37 │ esther@estherduijts-communicatie.nl